• Welcome To
    Mad
    Gostaran
  • پالایش قیر
    مادگستران

ماد گستران

شرکت پالایش قیر ماد گستران در سال 1392 با اخذ مجوزهای لازم در زمینی یه مساحت تقریبی 20/000 متر مربع با روش تولید مدرن طراحی و پس از طی دو سال در مهر ماه 1394 با هدف تولید انواع قیرهای استاندارد از جمله ...

زمان تحویل دقیق

زمان تحویل دقیق تحویل در محل

تکنولوژی پیشرفته

تکنولوژی پیشرفته پالایش قیر

داری استاندارد

آزمایشگاه مجهز

واحد بار گیری

واحد بار گیری

واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت

واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت

واحد تحقیقات و توسعه

واحد تحقیا و توسعه

ارسال پیام

شما برای ارتباط با میتوانید برای ما پیام ارسال کنید

آخرین اخبار

مشاهده اخبار